1. lerroa: Etxebideren laguntzak partikularrentzat

Eusko Jaurlaritzaren (ETXEBIDE) dirulaguntzak birgaitze-lanetarako

Obra partikulartzat jotzen dira etxebizitzaren elementu pribatiboetan eragina dutenak, hala nola:

1 Kontserbazio eta bizigarritasun obrak

Elektrizitatea, saneamendua, hornidura, hondakinen kudeaketa, erosotasun akustikoa, lokalak etxebizitza bihurtzea, fatxada…

2 Energia-eraginkortasuna hobetzea

Betiere NEXT arauaren irizpideak betetzen ez badira; bestela, NEXT laguntzak lehenetsiko dira. Berokuntza, hozketa, aireztapena, ACS, argiztapena, energia elektrikoaren autokontsumoa, inguratzaile zientifiko-akustikoa, kanpoko arotzeria aldatzea, leihoak eta galdarak aldatzea

3 Irisgarritasuna hobetzea

Bainuen egokitzapena, banaketa-aldaketak, zentzumen-minusbaliatuentzako egokitzapena…

4 Eraikuntza onaren printzipioetara egokitzea:

Igeltserotza, eskaiola, barne-arotzeria, iturgintza… Elektrizitate, telefonia, berokuntza, gas eta pinturako instalazio partzialak..

Zein motatako obrak jasotzen dituzte dirulaguntzak?


 • Ordainsari profesionalak
 • Birgaitze-lanak kudeatzeaz arduratzen diren finken edo profesionalen administrazioaren zerbitzu-sarien kostuak.
 • Kontrata bidez egiteko aurrekontua. EITn identifikatutako patologiak konpontzeko obrei buruzkoa barne.
 • Zaharberritzeagatik ordaindutako eskubide, tasa eta prezio publikoak
 • BEZaren kostua, jasanarazi eta jasanarazi ezin denean.

Zeintzuk ez?


 • Balkoiak edo terrazak ixtea
 • Balkoiak edo terrazak aldatzea
 • Elementu apaingarrietako obrak
 • Altzariak, armairuak, ispiluak, etxetresna elektrikoak edo antzekoak berritzea

Nork eska dezake dirulaguntza?

Etxebizitzen jabeak

gozamendunak edo eskubide errealen titularrak

errentariak

Baldintzak

>3000 €

Etxebizitza bakoitzeko aurrekontua irisgarritasun-obrak izan ezik

20 urte

Eraikinaren adina

2/3

39.000€ mailegu kualifikatuentzat

25.000€ dirulaguntzetarako eta interes-tasen dirulaguntzetarako

Etxebizitza

Ohiko helbidea, gozamendu-hartzailea, errentari maizterra edo 3 hilabeteko epean, obra ziurtatzen denetik hasita

Lizentzia

Obra lizentzia izan behar du

1 urte

Jarduketak bukatzeko, laguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik hasita

Dirulaguntza motak


PFEZ-aren Desgrabazioa

Bizikidetza-unitate guztientzat. Zergadunek ohiko etxebizitzan inbertitzeagatik kenkaria egin dezakete (% 18-% 23), Gipuzkoako edo Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun Departamentuak ezarritako mugekin.

Zuzeneko laguntza ekonomikoak

Baldintza ekonomikoak: Babespeko aurrekontuaren %10etik gorako diru-sarrerak
Diru-sarrerak: 39.000 €-tik beherako diru-sarrera gordin ponderatuak
Finantzaketa: Hitzarmen mota

Ebazpena jaso ondoren, emandako kredituaren% 100 eskatzen ahalko da.

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

Baldintza ekonomikoak: 25.000 €-tik beherako diru-sarrera gordin ponderatuak

KONTUAN HARTU BEHARREKOA

 • Emandako laguntza 6.000,00€koa edo hortik gorakoa bada, laguntzen kasuan, etxebizitza edo lokala ezin izango da intervivos edo mortis causa borondatez eskualdatu obraren amaiera ziurtatzen denetik HAMAR URTEKO epean, aldez aurretik jasotako laguntzak itzuli direla egiaztatzen ez bada, itzulketaren unean eguneratuta, dagokion legezko interesarekin.
 • Lokala etxebizitza bihurtzeko laguntzen tramitazioak babes publikoko etxebizitzaren kalifikazio automatikoa ekarriko du, horrek dakartzan legezko mugekin.
 • Zure etxebizitza Birgaitze Integratuko Eremu (BIE) batean badago eta Eremu Narriatuan (EN), dirulaguntzak handiagoak izango dira: Debabarreneko BIEak eta ENak.

Debegesan informazioa eta tramiteak egiteko laguntza ematen dugu eskualde osoan, hitzordua eskatu eta etorri gure bulegoetara.

Hitzordua telefonoz eskatzeko: 943 82 01 10

Informazio hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (180. zk., 2021eko irailaren 9a, osteguna) ateratako laburpena da. 2021eko uztailaren 21eko Agindua, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitzak eta eraikinak zaharberritzeko, irisgarritasuna hobetzeko eta energia eragimenerako jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoa.