Eraginkortasun energetikoa hobetzeko Next laguntzak

Etxebizitzetan energia-eragunkortasuna hobetzeko jarduketetarako dirulaguntzak

Ohar garrantzitsua: 
Euskadik dagoeneko bete ditu eraikinen eta etxebizitzen birgaitze energetikorako Next Generation EU funtsen helburuak. Une honetan, 3., 4. eta 5. programekiko eskaera berriak onartzeko prozesua geldirik dago. Espediente gehiago jasotzea ahalbidetzen duten funts berriak jasoz gero, eskaeren epea berraktibatuko dela jakinaraziko dugu. Hala ere, laguntzak eskatzen jarrai daiteke, eraginkortasun energetikoarenak barne, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduan aurreikusitako ildoen esparruan, etxebizitza eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta eraginkortasun energetikoaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoa: 

- 1. lerroa: Obra partikularretarako finantza-neurriak. 
- 2. lerroa: Erkidegoko obretarako finantza-neurriak.
- 3. lerroa: Birgaitze integral eta eraginkorrerako Erkidegoko obretarako finantza-neurriak.

Programa honen xedea da etxebizitzetan energia-efizientzia hobetzea xede duten jarduketak edo obrak finantzatzea. Etxebizitza horiek familia bakarrekoak izan daitezke edo familia anitzeko eraikinetan egon daitezke. Inguratzaile termikoaren eraikuntza-elementuak aldatu edo ordezteko jarduerek ere dirulaguntza jaso dezakete.

Zein motatako obrak laguntzen dira diruz?


2020ko otsailaren 1etik aurrera hasitako eta baldintza hauek betetzen dituzten
obra guztiak:

  • Etxebizitzetan egindako obrak, baldintza horietan adierazitako murrizketa lortzen bada
  • Inguratzaile termikoaren eraikuntza-elementuak aldatzeko edo ordezteko jarduerak
  • Kudeaketa-kostuak eta horiei lotutako gastuak (profesionalen ordainsariak, proiektuak idazteko kostua, obra-zuzendaritza barne, txosten teknikoak, ziurtagiriak… izapide administratiboen ondorioz)

Zein motatako obrak EZ dira laguntzen diruz?


  • Jatorri fosileko erregaia erabiltzen duten sorgailu termikoak (gas-galdarak, butanoa, kondentsazioa…)
  • Lizentziak, tasak, zergak edo zergak. BEZa diruz laguntzen ahal da, baldin etaezin bada berreskuratu edo osorik edo hein batean konpentsatu

Nork eskatu dezake dirulaguntza?

Etxebizitzen jabeak

Etxebizitzen usufruktudunak

Etxebizitzen errentariak

Laguntza hauek bateragarriak dira honako laguntza hauekin:

NEXT: etxebizitza-eraikina birgaitzeko

Next Generation laguntzak: 3. programa: Etxebizitza-eraikinak birgaitzeko jarduketetarako dirulaguntzak. Betiere, kostu bera ez dela diruz laguntzen egiaztatzen bada

Etxebideren dirulaguntzak birgaitze obretarako

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako
sailburuarena, etxebizitzak eta eraikinak zaharberritzeko,
irisgarritasuna hobetzeko eta energia eragimenerako jarduketa babesgarrietarako laguntzak

Debabarreneko udalen dirulaguntzak

Laguntza hauek ez dira bateragarriak honako laguntza hauekin:

PREE 5000 dirulaguntzak

Euskal autonomia erkidegoko erronka demografikoko udalerrietan dauden eraikinetarako energia-birgaitzeko programa, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan – Europar Batasunak finantzatua – NextGenerationEUNextGenerationEU

Betekizunak

Laguntza hau eskatzeko, gutxienez baldintza hauetako bat bete behar da:

Energia primario berriztaezinaren kontsumoa %30 murriztea

Etxebizitzaren edo eraikinaren berokuntza eta hozte sistemen urteko energia-eskaera orokorra gutxienez %7a murriztea

arotzeriak aldatzeko edo ordezkatzeko jarduketek ekt-0d-he dokumentuko 3.1.1 eta 3.1.3.a tauletan ezarritakoa bete beharko dut

Gainera:

Dirulaguntzaren zenbatekoa

Jarduketaren kostuaren dirulaguntzaren gehienekoa: % 40Gehienezko zenbatekoa etxebizitzako: 3.000 €
*OHARRA: Dirulaguntzaren zenbatekoa gehieneko portzentajearen eta gehieneko zenbatekoaren arteko kenketaren arabera kalkulatuko da.

Bestelakoak

Debegesan informazioa eta tramiteak egiteko laguntza ematen dugu eskualde osoan, hitzordua eskatu eta etorri gure bulegoetara.

Hitzordua telefonoz eskatzeko: 943 82 01 10

Dokumentu hau laburpen-fitxa bat da. Informazio osoa eskuratzeko, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian sar zaitezkete (126. zk., 2022ko ekainaren 30a, osteguna)


Birgaitze Energetikorako Laguntzak – Next Generation Funtsak