2. lerroa: Etxebideren laguntzak komunitateentzat

Eusko Jaurlaritzaren (ETXEBIDE) dirulaguntzak birgaitze-lanetarako

Komunitateko obratzat hartuko dira higiezinaren elementu komunei eragiten dieten obrak. Obra mota hauek jaso dezakete dirulaguntza:

1. Kontserbazio, segurtasun eta bizigarritasun obrak.

Fatxadak birgaitzea, terrazak, balkoiak jartzea… estalkiak aldatzea, ataria eta eskailerak konpontzea, isolamendu akustikoa…

2. Energiaren-eraginkortasuna hobetzea

Siempre que no se cumplan los criterios NEXT (LINK) en caso contrario prevalecerán las ayudas NEXT. Instalaciones térmicas, ACS, iluminación, envolvente térmica, sustitución de carpintería exterior, cerramiento de terrazas y balcones en todo el edificio.

3. Irisgarritasuna hobetzea

Renovación o instalación de ascensores, adaptación de distribución para suprimir barreras arquitectónicas o adaptación a discapacitados/as sensoriales…

Zein motatako obrak jasotzen dituzte dirulaguntzak?


  • Ordainsari profesionalak
  • Birgaitzeko jarduketak kudeatzeaz arduratzen diren finka edo profesionalen administrazioaren zerbitzu-sarien kostuak.
  • Kontrata bidez egiteko aurrekontua. EITn identifikatutako patologiak konpontzeko obrei buruzkoa barne
  • Zaharberritzeagatik ordaindutako eskubide, tasa eta prezio publikoak
  • BEZaren kostua, jasanarazi eta jasanarazi ezin denean.

Zeintzuk ez?


  • Eraikinak hustea, fatxadak eraistea eta barneko trenkada-multzoa birbanatzea. Ondorioz, etxebizitza kopurua handitu egin da, eta etxebizitza erabilera aldatu egin da, bai, ordea, BPE (VPP) erabiliko bada
  • Eraikinaren elementu apaingarriak

Nork eska dezake dirulaguntza?

1.

Elementu komunetan obrak egiten dituzten jabeen komunitateak

2.

 Etxebizitzen jabeak, maizterrak edo gozamenezkoek (usufruktudunak)

Baldintzak

>3000 €

Aurrekontua etxebizitza bakoitzeko

20 urte

Eraikinaren adina

2/3

Eraikinaren azalera erabilgarritik sartu gabe) Etxebizitzek erabilera bat izan behar dute

Etxebizitza

Ohiko helbidea, gozamenezkoa, maizterra

Lizentzia

Obra lizentzia + Eskaeraren aurreko ITE-a izan behar du

18 hilabete

Jarduketak bukatzeko, laguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik hasita


Dirulaguntza jaso dezaketen obra motak eta dirulaguntzaren zenbatekoa

1. mota. Kontserbazio obrak, segurtasuna eta bizigarritasuna

Jarduketa eremuaren araberaDirulaguntzaren gehieneko ehunekoa Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa
Birgaitze Isolatuaaurrekontu babesgarriaren %402.500€ /etxebizitzako
25.0000€/ portal
Birgaitze Integratuaaurrekontu babestuaren %503.000€ /etxebizitzako
30.0000€/ portal
Dirulaguntzaren zenbatekoa portzentajearen eta gehieneko zenbatekoaren arteko txikitasunaren arabera kalkulatuko da. Zure etxebizitza Birgaitze Integratuko Eremu (BIE) batean badago eta Eremu Narriatuan (EN), dirulaguntzak handiagoak izango dira: Debabarreneko BIEak eta ENak.

2. mota. Energia-eraginkortasuna hobetzeko obrak

Honako obra hauek jaso dezakete diru-laguntzak:

Kalifikazioaren eta CO2 emisioen murrizketaren araberaDirulaguntzaren ehuneko maximoaDirulaguntzaren zenbateko maximoa
> % 30
E letra edo hobea
aurrekontu babesgarriaren % 4050.0000 €
> % 50
D letra edo hobea
aurrekontu babestuaren % 5065.0000 €
Dirulaguntzaren zenbatekoa ehunekoaren eta gehieneko zenbatekoaren arteko txikitasunaren arabera kalkulatuko da.

3. mota. Irisgarritasuna hobetzeko obrak

Jarduketa eremuaren araberaDirulaguntzaren gehieneko ehunekoakDirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa
Birgaitze Isolatuaaurrekontu babesgarriaren 50% 3.000€ /etxebizitza
30.0000€/ portal
Birgaitze Integratuaaurrekontu babestuaren 50% 3.500€ /etxebizitza
35.0000€/ portal
Dirulaguntzaren zenbatekoa portzentajearen eta gehieneko zenbatekoaren arteko txikitasunaren arabera kalkulatuko da. Zure etxebizitza Birgaitze Integratuko Eremu (BIE) batean badago eta Eremu Narriatuan (EN), dirulaguntzak handiagoak izango dira: Debabarreneko BIEak eta ENak.

Komunitate-obrengatik partikularrentzat dirulaguntzak

PFEZren Desgrabazioa

Bizikidetza-unitate guztientzat. Zergadunek ohiko etxebizitzan inbertitzeagatik kenkaria egin dezakete (% 18-% 23), Gipuzkoako edo Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun Departamentuak ezarritako mugekin.

Finantzaketa kualifikatuaren bidezko zuzeneko laguntza (kreditua)

Baldintza ekonomikoak: Babespeko aurrekontuaren %10etik gorako diru-sarrerak
Diru-sarrerak: 39.000 €-tik beherako diru-sarrera gordin ponderatuak
Finantzaketa: Hitzarmen mota

Ebazpena jaso ondoren, emandako kredituaren% 100 eskatzen ahal izango da

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntzetarako zuzeneko laguntza

Baldintza ekonomikoak: 25.000 €-tik beherako diru-sarrera gordin ponderatuakDebegesan informazioa eta tramiteak egiteko laguntza ematen dugu eskualde osoan, hitzordua eskatu eta etorri gure bulegoetara.

Hitzordua telefonoz eskatzeko: 943 82 01 10

Webgune honetan eskegitakoa laburpen bat da. Informazio osoa eskuratzeko, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian sar zaitezkete, 180. zenbakian, 2021eko irailaren 9an (osteguna). 2021eko uztailaren 21eko Agindua, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitzak eta eraikinak zaharberritzeko, irisgarritasuna hobetzeko eta energia eragimenerako jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoa