Tek Azitain Eibar

Gipuzkoako lehenengo industria komunitate energetikoa

156 kW potentzia

1.086 m2 erabiltzeko

347 eguzki plaka

8 empresa partehartzaile

1.086 m2ko azalera osoarekin, instalazioak 156 kW sortuko ditu eta urteko faktura elektrikoan asko aurreztea ahalbidetuko du. Izan ere, eguzki-plakek sortzen duten energia enpresa bazkideen guztizko kontsumoaren %25 da gutxi gorabehera. Fakturatik deskontatuko zaie zuzenean eta ez dute ordainduko ez bidesaririk ez kargurik.

Hori horrela, lurraldean energia-trantsizioa bultzatzeko konpromisoa indartu egiten da; izan ere, abantaila ekonomikoekin batera, urtean 972 tona CO2 isurtzea saihestuko da, hau da, 25 urtean emisioak xurgatzen dituzten 3.891 zuhaitz landatzearen baliokidea.