Opengela: hurbileko bulegoak Debabarrenean

Opengela Euskadin hirien berroneratzea zabaltzea ardatz den programa da. Horretarako, auzo-bulegoen sare bat sortu du, lehiatila-bakarra bezala aritzen direnak auzokideak artatzeko.

Auzo bakoitzeko bulegoak (Opengela) eraikinen birgaitze integraleko prozesuarekin zerikusia duten kudeaketak zentralizatzen ditu: administrazio-izapideak, obretako profesionalekiko harremanak edo finantza-laguntzak bideratzea.

Europako Batzordearen Horizon 2020 programak finantzatu zuen proiektu pilotu hau eta bi auzotan jarri zen eredua martxan: Otxarkoagan (Bilbo) eta Txontan (Eibar). Orain, eredua erreplikatzen ari da Euskadin eta Europan. Debabarrenak hurbileko hiru bulego ditu: Txonta Opengela, Ezozibidea Opengela eta Olasogain Opengela, Eibarko, Soraluzeko eta Elgoibarko udalek sustatua, hurrenez hurren.

Ezozibidea Opengela

Kalebarren 8 Hurbileko Bulegoaren kudeaketa Soraluzeko Udalarekin elkarlanean:

  • Kalebarren 8 Hurbileko Bulegoaren kudeaketa: informazioa, zabalkundea eta parte-hartzea. Ezozibideko 5 eraikinak (72 etxebizitza eta 48 lokal) birgaitzeko prozesuan parte hartzen duten auzokideei eta gainerako eragileekin etengabeko harremanetan egongo da.
  • Auzokideei eta partikularrei eremu desberdinetan laguntzeko zerbitzua (administratibo-juridikoa – tekniko-finantzarioa).
  • Laguntza ekonomikoak osorik tramitatzea, erakunde publikoek birgaitzeko eman ditzaketen dirulaguntzak lortzen laguntzea eta finantzaketa-aukerei buruzko informazioa ematea.
  • Eusko Jaurlaritzak, Soraluzeko Udalak eta Ezozibideko bizilagunek osatutako kudeaketa-batzordea koordinatzea.

Ordutegia: astelehena eta asteazkena 9:00-17:00 / Asteartea eta osteguna 9:00-12:15 / Ostirala 8:00-15:00

Kontaktua: 943 24 07 75 – 675 873 853 (Leire) / ezozibulegoa@debegesa.eus

Olasogain Opengela

Elgoibar Olasogaingo Hurbileko Bulegoaren kudeaketa Elgoibarko Udalarekin elkarlanean:

  • Informazioa, zabalkundea eta parte-hartzea.  Eulogio Estarta kaleko 7 eraikinak (54 etxebizitza eta 3 lokal) birgaitzeko prozesuan parte hartzen duten auzokideekin eta gainerako eragileekin etengabe harremanetan egongo da.
  • Auzokideei eta partikularrei eremu desberdinetan laguntzeko zerbitzua (administratibo-juridikoa – tekniko-finantzarioa).
  • Laguntza ekonomikoak osorik tramitatzea, erakunde publikoek birgaitzeko eman ditzaketen dirulaguntzak lortzen laguntzea eta finantzaketa-aukerei buruzko informazioa ematea.
  • Eusko Jaurlaritzak, Elgoibarko Udalak eta Elgoibarko bizilagunek osatutako kudeaketa-batzordea koordinatzea.

Ordutegia: asteartea eta osteguna 12:30-17:00

Kontaktua: 675 873 853 (Leire) / olasogainbulegoa@debegesa.eus

Txonta Opengela

Txontako bulegoari laguntza eta lankidetza-lanak Eibarko Udalarekin elkarlanean:

Txonta, Otxarkoaga auzoarekin (Bilbo) batera, Opengela hurbileko bulegoen eredua aplikatu zen lehenengo tokia izan zen. Euskadiko lehena izan zen, eta bertan jarri zen abian. Proiektu europar gisa hasi zen, HIROSS4all izenekoa, Home Integrated Renovation One-Stop-Shop For Vulnerable Districts (auzo kalteberentzako etxebizitzak era integralean berritzeko leihatila bakarra) ingelesezko izenaren akronimoa. 1,7 milioirekin finantzatu zuen Europako Batzordearen Horizon 2020 programak.

Ordutegia:
astelehen eta ostegunetan: 10:00-13:00 eta 16:00-19:00

Kontaktua:
688 779 737 (Cristina) / txontabulegoa@eibar.eus