Cambiar a contenido. | Saltar a navegación

Herramientas Personales

Sociedad para el Desarrollo Económico de Debabarrena

Navegación
Usted está aquí: Inicio Blog

Blog

13/10/2011

Ekintza Ekoeraginkorra

IHOBEk %50ean finantzatua; enpresak bere gain hartuko duen gehienezko kostua 900 eurokoa da.

13/10/2011

Acción Ecoeficiente

Financiado por IHOBE al 50%, coste máximo a asumir por la empresa 900 €.

13/10/2011

Lan-taldeak: Ingurumen Legedia

Zure jarduerara egokitutako ingurumen baldintzak ezagutu nahi dituzu? - DOAKOA

13/10/2011

Grupos de trabajo: Legislación Ambiental

¿Quieres identificar los requisitos ambientales aplicables a tu actividad? - GRATUITO

11/10/2011

Ekoeraginkortasunerako ingurumen-orientazioa instalazioan - DOAKOA

Zure enpresaren ingurumen-ibilbidea antolatu nahi duzu? Zure jarduerari ezar dakizkiokeen baldintza legalak eguneratu nahi dituzu?

11/10/2011

Orientación ambiental en planta para la Ecoeficiencia (OAP) - GRATUITO

¿Estás interesado en trazar el itinerario ambiental de tu empresa? ¿Quieres actualizar los requisitos legales aplicables a tu actividad?

11/10/2011

ERABAKIAK HARTZEN LAGUNDUZ

Ingurumen arloan aditu baten laguntza behar duzu?

11/10/2011

APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

¿Necesitas el apoyo de un Experto en un tema medio ambiental?

11/10/2011

Egin bat "Ekoeraginkortasuna Euskal Enpresan 2010-2014 Programa"rekin eta abantailak eskura itzazu

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren ekimena da, IHOBEK kudeatua. Enpresen lehiakortasuna bultzatzea du helburu ingurumen arloan hobekuntzak eginez.

11/10/2011

Adhiérete al "Programa Ecoeficiencia en la empresa vasca 2010-2014" y obtén ventajas

Una iniciativa del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca gestionado por IHOBE. El programa pretende impulsar la competitividad de las empresas a través de la mejora de los aspectos medio ambientales.